Alkohol – riktig oppsetning og bruk 

Det er viktig å sette opp systemet rigtig i forbindelse med varer med alkohol. Dette er nødvendig for at rapporter skal bli riktige. Med den rigtige arbeidsgang unngår man helt misforståelser i forbindelse å ta betalt for alkohol. Dette er særlig viktig i forbindelse med en kunde som venter på take away i restauranten. At dette er i orden (Både oppsett og bruken av systemet) er til hver en tid restaurantens ansvar! Også selv om meny er opprettet med hjelp fra QuickOrder.  

Dette skal du være oppmerksom på i forbindelse med oppsetningen: 

1.) Opprett de lovpliktige produkttyper. For å kunne oppfylde krav om å kunne oppsplitte salg av alkohol i følgende katagorier: 
 1. alkoholfri drikk: drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol 
 2. alkoholsvak drikk: drikk som inneholder fra og med 0,7 til og med 2,5 volumprosent alkohol 
 3. alkoholholdig drikk gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 
 4. alkoholholdig drikk gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 
 5. alkoholholdig drikk gruppe 3: drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol 

    For å få denne oppsplitingen er det som standard opprettet følgende produkttyper med alkohol

    1. Rusbrus / Cider (alkoholsvak drikk)
    2. Øl - Alkohol gruppe 1 
    3. Vin - Alkohol gruppe 2 
    4. Likør/Brennevin - Alkohol gruppe 3 

        

       Det er alltid mulig å opprette flere produkttyper dersom man ønsker større oppsplitning. Drinks som blandes kan være litt vanskelige å plasere. Der må det en beregning til og så plasere drinken der den hører hjemme. 

        

       2.) Alle varer med alkohol skal tilknyttes den rigtige produkttype alt etter alkoholprocent. Ikke etter typen av drikk. 

        

       3.) Alle varer bør opprettes med «Vanlig momssats» under «ta med pris». Sådan at selv om det gjøres en feil i forbindelse med registreringen av salget, så belastes den rigtige momssats. 

       Arbeidsgang i forbindelse med Take Away 

       Det er særlig når kunder bestiller take away (Ta-med) mat og drikke at det er viktig å ha en god rutine. For å holde de to ting helt adskilt, annbefales det alltid å ta betalt for Take Away ordren for seg og for drikkevarer som nytes i restauranten for seg. Det sikrer at moms blir rigtig. (moms blir dog alltid riktig med riktig oppsett av menyen som forklart over) Men det sikrer også at det i ettertid er mulig å vise til at take away og alkoholiske drikke blir behandlet hver for seg. 

       Se også alkoholloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27