E-conomic

Forbind E-conomic til QuickOrder

  1. Fra QuickOrders backend er det muligt, at forbinde sin E-conomic ved at trykke “Forbind til E-conomic.” Derefter bliver man sendt til en ny side, hvor man bliver bedt om at logge ind med sin E-conomic bruger.


2. Når systemerne er koblet sammen vil status ændre sig til “Forbundet” og der vil i venstre sidebar komme en E-conomic knap. Derudover laves en standardopsætning

Integration

1. I QuickOrders backend kan man se kassekladerne der er oprettet i E-Conomic. Dermed samles det hele ét sted, således ejeren/lederen kun skal logge ind ét sted, for at kunne se sine statistikker, indbetalinger etc.

 

2. Inde fra backenden kan man skifte mellem sine afdelinger, samt skifte til tidligere regnskabsår.

 


3. Fra backenden kan man lave posteringsregler. Der skal man blandt andet vælge hvilken kategori der skal knyttes til en specifik regel.

 

4. Når kategorien er valgt er der en række ting der skal vælges.


  • Betalingstype - kort, kontant, gavekort osv.
  • Hvilken kassekladde den hører til Tekst - send custom tekst med til bilaget
  • Konto - salg af varer/ydelser m/moms, salg til kunder u/moms osv.
  • Modkonto - salg af varer/ydelser m/moms, salg til kunder u/moms osv.
  • Momskode - salg uden for EU, salg af varer indenfor EU osv.
  • Valuta - danske kroner, euro, US-dollar osv.

OBS!

Hvis der sker ændringer i menukortet, skal reglerne opdateres for e-conomic.