Forbind NFC Læser

I toppen af din NFC Læser tænder du ved at sætte den på Bluetooth som vist på billedet.
Herefter vil den ene lampe lyse blåt og være klar til at forbinde med din iPad.Tryk på Moduler i venstre menu.
Tryk på NFC.

1) Tryk på Tilføj

2) Navngiv NFC læseren og vælg ACR1255U-XXXXX i enhedsoversigten

3) Sådan! Din NFC læser er nu tilsluttet og klar til brug