Kasseoptælling

Kasseoptælling er et værktøj til at holde overblik over hvad der går ind og ud af kassen samt evt. differencer.

OBS: Tjener rettigheder skal være slået til for at kasse optælling kan benyttes.

Tryk på Moduler i venstre menu.
Tryk på Kasseoptælling.

Oversigt

Alle kasseoptællinger bliver gemt i oversigten, så du altid har mulighed for at gå tilbage i tiden og afstemme. Øverst i højre hjørne, ser du en status på om din kasse er Lukket eller Åben lige nu.

Hver kasseoptælling i oversigten viser:

  • Dato
  • Åbningsbalance
  • Lukningsbalance
  • Evt. kontant- eller kortdifference

Åbn kasse

Hver dag inden du laver din første bestilling, skal du huske at åbne kassen. Tryk på Åbn kasse øverst til venstre for at komme i gang.

Åbningsbeholdning
Tæl hvor mange kontanter der i kassen og indtast det i åbningsbeholdningen.

Kassebeholdning viser hvad der lå i kassen, da den blev lukket sidst.

Difference fortæller dig, om der evt. er for lidt eller for mange kontanter, sammenlignet med sidste lukning.

Du kan valgfrit tilføje en note til åbningsbeholdningen.

Tryk på Åbn kasse, når du er færdig.

Ny bevægelse

Tryk på Ny bevægelse, hvis du vil registrere en kontantbevægelse. Du kan enten registrere, at du har taget kontanter ud af kassen, eller at du har lagt kontanter i kassen.

Vælg mellem Penge ind eller Penge ud, indtast beløbet og skriv evt. en note.

Luk kasse

Når du er færdig med dagens salg, skal du huske at lukke kassen. Tryk på Luk kasse øverst til venstre for at komme i gang.

Kontanter
Indtast hvor mange kontanter, du har liggende i kassen.

Registreret fortæller dig, hvor mange kontanter der burde ligge i kassen (beregnet ud fra dagens salg).

Difference fortæller dig, om der evt. mangler eller er for mange kontanter i kassen.

Kortindtægter
Indtast hvor mange penge, dine kortterminaler har registreret, at der er gået ind. Du har mulighed for at printe dine daglige salgstal fra din kortterminal, uanset hvilken terminal du benytter.

Deponeret i bank (kontanter)
Indtast hvor mange kontanter, du tager ud af kassen ved dagens afslutning. Kassebeholdning viser dig så, hvor mange kontanter der skal være tilbage i kassen.

Print balance
Hvis du ønsker en rapport over kassebalancen, skal du blot tjekke denne mulighed af.

Note (valgfrit)
Du kan valgfrit tilføje en note til lukningsbeholdningen.

Historik

Du kan altid åbne gamle kasseoptællinger og se bevægelser, beholdninger og differencer.

Tryk på en kasseoptælling i oversigten, for at åbne den. I toppen vil du se en liste over kasseoptællingens begivenheder.

Begivenheder

Der kan opstå fire begivenheder: Åbnet, Lukket, Penge ind eller Penge ud.

Tidspunkt
Viser tidspunktet for begivenheden.

Beløb
Viser beløbet for den givne begivenhed.

Bruger
Hver gang der bliver foretaget ændringer i kasseoptællingen, skal dine medarbejdere indtaste deres PIN-kode. Du kan dermed altid følge med i, hvem der er ansvarlig for bevægelserne.

Tryk på en begivenhed fra listen for at læse evt. vedlagte noter.

Beholdninger og differencer

I bunden ser du åbnings- og lukningsbeholdningen samt evt. differencer.

Åbningsbeholding
Viser hvor mange kontanter der var i kassen ved kasseåbning.

Åbningsdifference
Viser evt. difference ift. hvor mange kontanter der var i kassen ved sidste kasselukning.

Lukningsbeholding (kontant & kort)
Viser hvor mange kontanter der var i kassen samt kortindtægter ved kasselukning.

Lukningsdifference
Viser evt. differencer på kontantbeholdning og kortindtægter ved kasselukning.

Print kasserapport

Tryk på de tre prikker øverst i højre hjørne for at printe kasserapporten.