Rediger medarbejderes rettigheder - sådan gør du

Du vælger selv, hvilke medarbejdere der skal have adgang til de forskellige funktioner.

Gå til www.admin.quickorder.dk

Log ind med dit Restaurant-ID & adgangskode.

Tryk på brugere i venstre menu.

Tryk på brugeren, du vil redigere.

Navn: Ændre brugerens navn.
PIN: Ændre 4-cifret PIN-kode.

Modul rettigheder: Her kan du redigere hvilke moduler, brugeren har rettighed til.
OBS! Sluk og Tænd QuickPOS ved denne ændring! Synkronisering i QuickPOS vil ikke opdatere ændringen der er foretaget.